larresurser

Pdf kurser
Kurser (pdf - format) -->


Länkar:
-Kursnavet.se
-Kunskapsnavet.se
-Lektion.se
-E-akademin.se

I samarbete med :

 
Härnösands kommun 

Kontakt:
ulf.sandstrom@harnosand.se

  

 

 

Direkt till sidans innehållStartsida>Lärresurser

Digitala lärresurser är material som finns tillgängliga digitalt, till exempel via CD-rom eller Internet. Det kan vara bilder, ljud, animationer, text, video eller kombinationer av dessa. Tillsammans kan flera digitala lärresurser bilda delar av en kurs eller en hel kurs.
På denna sida finns kurser att hämta som pdf-filer. De är återvunna från tidigare Statens skolor för vuxna (SSV) och Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) kursutbud. Kurserna får fritt användas av utbildare under Creative commons licens 2.5.

Länkarna öppnas i ett nytt fönster

 

Kurs Kurskod Lärresurser
Ekonomi    
Finansiering o kalkylering
Studiearbeten
FE1201 pdf Hämtas som PDF-fil
pdf Hämtas som PDF-fil
Företagsekonomi B
Studiearbeten
FE1203 pdf Hämtas som PDF-fil
pdf Hämtas som PDF-fil
Redovisning o beskattning
Studiearbeten
FE1206 pdf Hämtas som PDF-fil
pdf Hämtas som PDF-fil

Småföretagande A
Studiearbeten
Lösningsförslag

FE1207 pdf Hämtas som PDF-fil
pdf Hämtas som PDF-fil
pdf Hämtas som PDF-fil
     
Matematik    
Matematik C
Studiearbeten
MA1203 pdf Hämtas som PDF-fil
pdf Hämtas som PDF-fil
Matematik D
Studiearbeten
MA1204 pdf Hämtas som PDF-fil
pdf Hämtas som PDF-fil
     
Naturvetenskap    
Biologi A BI1201 pdf Hämtas som PDF-fil
Biologi B BI1202 pdf Hämtas som PDF-fil
Fysik B
Studiearbeten
FY1202 pdf Hämtas som PDF-fil
pdf Hämtas som PDF-fil
Kemi B KE1202 pdf Hämtas som PDF-fil
Naturkunskap B
Bilagor
NA1202 pdf Hämtas som PDF-fil
pdf Hämtas som PDF-fil
     
Samhällsvetenskap    
Filosofi A FS1201 pdf Hämtas som PDF-fil
Filosofi B FS1202 pdf Hämtas som PDF-fil
Geografi A
Arbetsbok
GE1201 pdf Hämtas som PDF-fil
pdf Hämtas som PDF-fil
Historia A
Studiearbeten
HI1201 pdf Hämtas som PDF-fil
pdf Hämtas som PDF-fil
Historia B HI1202 pdf Hämtas som PDF-fil
Religionskunskap A
Arbetsbok
RE1201 pdf Hämtas som PDF-fil
pdf Hämtas som PDF-fil
Religionskunskap B
Arbetsbok
RE1202 pdf Hämtas som PDF-fil
pdf Hämtas som PDF-fil
Samhällskunskap B
Studiearbeten
SH1202 pdf Hämtas som PDF-fil
pdf Hämtas som PDF-fil
Samhällskunskap C SH1203 pdf Hämtas som PDF-fil
     
Omvårdnad    
Arbetsmiljö o säkerhet ARL1201 pdf Hämtas som PDF-fil
Etik och livsfrågor SOMS1201 pdf Hämtas som PDF-fil
Geriatrik OMV1205 pdf Hämtas som PDF-fil
Lindrande vård OMV1208 pdf Hämtas som PDF-fil
Medicinsk grundkurs OMV1209 pdf Hämtas som PDF-fil
Människan socialt och kulturellt SOMS1202 pdf Hämtas som PDF-fil
Omvårdnad
Studiearbete 2-7
OMV1210 pdf Hämtas som PDF-fil
pdf Hämtas som PDF-fil
Sjukvård OMV1212 pdf Hämtas som PDF-fil
Social omsorg SOMS1204 pdf Hämtas som PDF-fil
Vård och omsorgsarbete OMV1215 pdf Hämtas som PDF-fil
     
Svenska    
Svenska C SV1205 pdf Hämtas som PDF-fil
   Sidan uppdaterad: 2022-04-10 12:53
mail to ulfsan@gmail.com